Det bästa sättet för att lyckas uppnå dina drömmar är genom att definiera dem och sedan dela upp dem i delmoment. Det är också klokt att skapa goda va