Är plastikkirurgi något för dig?

Att vilja ändra sitt utseende är väldigt vanligt och det är främst kvinnor som kan tänka sig att göra om sin kropp med hjälp av plastikkirurgi. Det kan också vara ett sätt att bli av med svåra kroppskomplex och få bättre självförtroende och livsstil.

Less is more

När det kommer till plastikkirurgi är det viktigt att inte göra för många ingrepp, då det snabbt kan resultera i att man ser onaturlig ut. Men att göra mindre ingrepp ger oftast ett väldigt fint och naturligt resultat. Dessutom finns det alltid en risk för ärrbildningar när man gör olika typer av ingrepp. Ju fler behandlingar man gör, desto mer ärr och skador får huden och den berörda vävnaden. Att hålla sig till så få, men nödvändiga ingrepp som möjligt är därför en bra regel när det kommer till plastikkirurgi. Vissa blir dock beroende av att göra ingrepp eftersom de alltid hittar nya fel med sin kropp.

Bota svåra kroppskomplex

Plastikkirurgi är som bäst är när den kan lösa svåra psykiska problem som är kopplade till ett visst utseende. Till exempel kan plastikkirurgi vara en tacksam åtgärd i samband med olika trauman mot ansiktet. Människor som har fått brännskador eller råkat ut för olyckor där ansiktet har tagit skada har stor nytta av plastikkirurgins underverk. Men även människor utan svåra skador i ansiktet eller kroppen kan gynnas av plastikkirurgi. Många har kroppskomplex i varierande svårighetsgrad och för vissa kan plastikkirurgi vara det självklara valet, eftersom de helt enkelt är så missnöjda med sitt utseende. I många fall kan deras livsstil ha påverkats av deras negativa inställning till kroppen och ett ingrepp kan drastiskt förbättra hela livssituationen. För andra, vars kroppskomplex inte är lika handikappande, kan ingrepp av olika slag vara skrämmande. Tanken på att lägga sig under kniven och inte veta om resultatet blir bättre än det man redan har, kan vara tillräckligt för att inte vilja chansa. Men det finns många typer av ingrepp och många av dem ger varken bestående resultat eller ärrbildningar. I många fall kan den typen av ingrepp räcka för att få ett tillfredsställande resultat.