Främja en hälsosam livsstil på arbetsplatsen

Har du eller har du haft någon i din närhet som lidit av psykisk ohälsa? Har du någon som har någon sjukdom relaterat till en ohälsosam livsstil? Oavsett om du har det eller inte är det idag väldigt vanligt att människor lever ohälsosamt och att det råder psykisk ohälsa. På arbetsplatsen är det ofta någon eller några som har liknande problem. Vad kan då ditt företag göra åt det? Här är några bra sätt för att främja en hälsosam livsstil på arbetsplatsen.

Utbildningar

Det finns flera bra utbildningar för att få en bredare kunskap hur du och dina medarbetare kan hantera situationer där någon anställd har hamnat snett eller råkat illa ute. Om det är problem som stress, spelberoende, alkoholberoende, drogmissbruk eller medberoende som råder har ljungsjöberg mycket bra utbildningar som ger dig bra verktyg i hur du ska agera om något av detta händer. Du kommer även veta lättare hur du ska identifiera problemen. Både utbildningar till ledning och medarbetare, så att alla ska kunna veta hur de bör agera eller hantera en situation där någon annan arbetskollega till exempel far illa.

Erbjud hjälp

I vissa fall kan det vara bra att den medarbetaren som far illa får professionell hjälp. Om du gått en utbildning om hur du ska identifiera och agera när någon medarbetare råkat ut för till exempel ett grovs missbruk kan det vara lättare för dig att veta när du ska erbjuda professionell hjälp. För att göra en ordentlig utredning kan det vara bra att den utsatta personen får prata med en psykolog eller en psykiatriker så att de kan ta fram rätt metoder för att hjälpa den anställda.

Kost och träning

Om du verkligen främja en hälsosam livsstil bland alla medarbetare kan det ge väldigt bra effekter om du på något sätt får dem att börja äta mer hälsosamt och att de börjar att träna samt motionera mer. Det kan vara att ni styr upp tävlingar på företaget, bokar in ett par gruppass i veckan som alla får gå på eller att ni skaffar någon träningscykel till kontoret. Får du de anställda att röra på sig mer och äta bättre kommer en rad goda effekter att kunna ske på dem. I samband med att de lever med hälsosamt kommer det också troligtvis bli mindre sjukfrånvaro, vilket leder till insparade pengar till företaget.