Uppnå dina drömmar

 

Det bästa sättet för att lyckas uppnå dina drömmar är genom att definiera dem och sedan dela upp dem i delmoment. Det är också klokt att skapa goda vardagsvanor som involverar dina drömmar.

Definiera din dröm

För att lyckas uppnå drömmar måste du definiera dem. Skriva upp dem på ett papper. Annars blir det för diffust. Önskar du springa ett lopp? Vilket lopp? Besluta dig för att klara Blodomloppet våren 2021. Eller vill du jobba med barn? På vilket sätt? Som lärare, behandlingsassistent, kurator eller fritidsledare? Tänk igenom de olika yrkena och definiera ditt mål.

Dela upp målet i delmoment

Om ditt mål är att springa Blodomloppet måste du skapa en plan. Du behöver bra skor – vilket är det första delmålet att klara av. Köpa skor. Om du inte har tränat på längre behöver du börja med att bara promenera och bygga upp muskler. Skapa delmål: gå 5 kilometer, 10 kilometer, klara av att jogga 500 meter och sedan 1 kilometer. Skapa många och små mål, och klara av dem ett efter ett.

Det bästa är om dina mål kan bli en del av din vardag. Om din dröm är att starta ett eget företag, bör du arbeta med det målet 20-30 minuter ett par kvällar i veckan.