Varför vi behandlar vårt utseende olika

Världen är full av människor som har olika livsstilar. Dessa sätt att leva på skiljer sig från land till land samt från person till person. Något som livsstil innefattar är de val vi gör gentemot vårt utseende, vilket är något som varierar.

 

Plastikoperationer

 

För vissa människor är plastikoperationer en helt vanlig grej som de lätt kan göra utan att spendera mycket tankar på. Plastikoperationer kan bland annat innefatta bröstförstoring, som man kan få hos motiva sverige, samt näsplastik och fettsugning. Men varför är det då så lätt för vissa människor att ändra sitt utseende på detta sätt, men helt otänkbart för andra?

 

En av anledningarna har att göra med den miljö vi växer upp i. Växer man till exempel upp med familjemedlemmar som genomgår plastikoperationer så har man en närmare relation till hur det går till. På så sätt kanske man känner att det inte är en särskilt stor grej. Man kan också se upp till sina familjemedlemmar och tänka att eftersom dom gör det så kan jag göra det också. Har man ett kompisgäng som ofta pratar om sina olika ingrepp så kan det även bli lätt att falla för grupptryck. Trots att du kanske aldrig hade gjort det annars så gör du det för att passa in och känna större gemenskap.

USA, Brasilien och Sydkorea är några av de länder där flest plastikoperationer utförs. Att människors olika livsstilar skiljer åt har alltså till viss del att göra med det land vi lever i. I Sydkorea är plastikoperationer integrerat i samhället på ett sätt som gör det svårt att undvika. Utseendet är alltså väldigt viktigt, inte minst för k-popidoler som till och med kan behöva genomgå plastikoperationer som en del av sina musikkontrakt. Vad som är rätt och fel vad gäller plastikoperationer är något som helt enkelt är upp till var och en.